PROJEKTY EDUKACYJNE

Nadrzędna kategoria: Artykuły Utworzono: środa, 20 październik 2010 Opublikowano: wtorek, 30 listopad 1999 Drukuj E-mail

Gmina Dębno we współpracy ze szkołami w roku szkolnym 2010/2011 kontynuuje realizację projektów „SZKOŁA RÓWNYCH SZANS” i "NIE MOŻEMY BYĆ GORSI!". Skierowane są one do uczniów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów funkcjonujących na terenie gminy. Projekty współfinansowane są w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa, Priorytetu IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

Beneficjenci projektów mają możliwość skorzystania z różnych form wsparcia. Zależnie od swoich potrzeb mogą uczestniczyć w zajęciach z pedagogiem, wyrównawczych (j. polski, matematyka), kółkach zainteresowań (matematyka, informatyka, j. angielski, przyroda, k. kulturowo - artystyczne) oraz Szkolnego Ośrodka Planowania Kariery.

Celem ogólnym projektów jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez wzmocnienie oferty edukacyjnej szkół uczestniczących w projektach. Cele szczegółowe zakładają poprawę wyników w nauce, podniesienie jakości oferty edukacyjnej, wzrost kompetencji kluczowych uczniów, nabycie umiejętności i kompetencji w zakresie kształtowania kariery edukacyjnej i zawodowej, oraz wzrost motywacji do nauki.
Każdy z Beneficjentów otrzymał pomoce dydaktyczne, podręczniki oraz materiały potrzebne do udziału w zajęciach. Cała kwota na realizację w/w zadań w roku szkolnym 2010/2011 pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektów zakończy się 30 czerwca 2011 r.

Odsłony: 2221

Adres

Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Dębińskiej

Wola Dębińska 330
32-852 Dębno

Tel/Fax +48 14 6658218
E-mail: dyrektor@szkolawola.home.pl

Losowe zdjęcia

Zawody Sp Bd
Click!

 

  

 Gmina Dębno DCK Dębno BiP Kuratorium Oświaty OKE

@@

 

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej: Polityka prywatności.

  Akceptuję cookies z tej strony.