Misja szkoly i koncepcja pracy

Nadrzędna kategoria: Specjalne Utworzono: piątek, 07 marzec 2014 Opublikowano: piątek, 07 marzec 2014
Misja szkoły

Misją naszej szkoły jest:

  1. Stworzenie uczniom warunków do rozwoju ich zainteresowań, aspiracji i sprawnego posługiwania się technologią informacyjną.
  2. Ukształtowanie u młodych ludzi wrażliwości na potrzeby innych, postaw patriotycznych i proekologicznych z ukierunkowaniem na własny region.
  3. Wychowanie człowieka tolerancyjnego, odpowiedzialnego za siebie i innych, potrafiącego sprostać różnym trudnościom.
Sylwetka absolwenta

Oczekujemy, że absolwent naszej szkoły będzie:

  1. Rozwijał swą samodzielność i ciekawość świata.
  2. Znał i stosował uniwersalny system wartości.
  3. Dbał o własny rozwój, zdrowie i środowisko.
  4. Umiał współpracować w grupie i umiał odnaleźć się we współczesnym świecie.
  5. Był tolerancyjny wobec innych i wrażliwy na potrzeby innych.

Koncepcja pracy
Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Woli Dębińskiej

Najważniejsze założenia koncepcji pracy szkoły to:

Zespół Szkół funkcjonuje w bezpiecznych warunkach i przyjaznym klimacie.
Szkoła otwarta na nowoczesność, w której podejmuje się wiele działań prowadzących
do wszechstronnego rozwoju ucznia, a jej absolwenci byli dobrze przygotowani do dalszej nauki, wyboru zawodu i życia w społeczeństwie.

Koncepcja jest skorelowana z misją szkoły i sylwetką absolwenta.

Odsłony: 1755

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej: Polityka prywatności.

  Akceptuję cookies z tej strony.