Ważne informacje

Nadrzędna kategoria: ROOT Utworzono: poniedziałek, 23 marzec 2015 Opublikowano: poniedziałek, 23 marzec 2015 Drukuj E-mail

WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW DZIECI KORZYSTAJĄCYCH Z OPIEKI W ŚWIETLICY SZKOLNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WOLI DĘBIŃSKIEJ

 

1. Świetlica jest czynna od 6.45 – 15.45.

2. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy. Po wyznaczonych godzinach pracy świetlicy odpowiedzialność za dziecko ponoszą rodzice/opiekunowie dziecka.

3. Rodzice/opiekunowie przekazują dziecko pod opiekę nauczycielom-wychowawcom świetlicy. Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie zgłosi się na świetlicę . Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje przyjście na świetlicę wychowawcy.

4. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty (prosimy o nie przynoszenie do szkoły wartościowych przedmiotów np. zabawek elektronicznych, gier, PSP).

5. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy materialnie odpowiadają rodzice/opiekunowie.

6. Nauczyciele - wychowawcy świetlicy współpracują z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.

7. Dziecko przebywające w świetlicy szkolnej zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny, szanowania sprzętu i materiałów stanowiących wyposażenie świetlicy szkolnej.

8. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy zobowiązana jest do powiadomienia o tym wychowawcę. Uczeń, który posiada pisemne pozwolenie rodziców i może samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu, obowiązkowo zgłasza to wychowawcy.

9. Dziecko odebrane ze świetlicy szkolnej do domu, nie może do niej powrócić w tym samym dniu.

10. Dziecko ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach organizowanych w ramach pracy świetlicy szkolnej.

11. Możliwość korzystania z gier na x-boksie, telefonie, komputerze od godz. 14.00-14.30.

12. Dziecko może zostać skreślone z listy uczestników świetlicy za wielokrotne nieprzestrzeganie REGULAMINU DOBREGO ZACHOWANIA W ŚWIETLICY.

13. W przypadku nie zgłoszenia się dziecka do świetlicy po lekcjach, wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko.

14. Dziecko nie uczestniczące w zajęciach świetlicy przez miesiąc bez uzasadnionego powodu może zostać skreślone z listy korzystających.

(Pobierz)

Odsłony: 12873

Adres

Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Dębińskiej

Wola Dębińska 330
32-852 Dębno

Tel/Fax +48 14 6658218
E-mail: dyrektor@szkolawola.home.pl

Losowe zdjęcia

MDruzyna Gimnazjum WD
Click!

 

  

 Gmina Dębno DCK Dębno BiP Kuratorium Oświaty OKE

@@

 

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej: Polityka prywatności.

  Akceptuję cookies z tej strony.