Regulamin

Nadrzędna kategoria: Artykuły Poprawiono: czwartek, 12 kwiecień 2018 Opublikowano: piątek, 18 marzec 2016 Drukuj E-mail

Regulamin

IV Dębińskiego Biegu po Flagę

30 kwietnia 2017 r.

I. Cele imprezy

 1. Propagowanie postaw patriotycznych wśród osób w każdym wieku.
 2. Uczczenie XIII rocznicy ustanowienia Święta Flagi Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Popularyzowanie wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych.
 4. Promowanie biegania i nordic walking, jako formy aktywnego spędzania czasu wolnego.

II. Organizatorzy

1. Stowarzyszenie CARPEdiem przy Zespole Szkół w Woli Dębińskiej

 • prezes Elżbieta Rega, nr kontaktowy 509 650 872
 • Teresa Ćwikła, nr kontaktowy 698 494 849

2. Zespół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Woli Dębińskiej

 • Małgorzata Maliszczak, nr kontaktowy 665 483 938

III. Partnerzy

Ochotnicza Straż Pożarna w Perle.

Ochotnicza Straż Pożarna w Dębnie.

Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Dębińskiej.

Ochotnicza Straż Pożarna w Maszkienicach.

IV. Patronat honorowy

Wójt Gminy Dębno – Wiesław Kozłowski.

V. Termin i miejsce imprezy

Bieg odbędzie się 30 kwietnia 2017 roku na terenie miejscowości Wola Dębińska i Maszkienice (biuro zawodów, start oraz meta znajduje się na terenie Zespołu Szkół w Woli Dębińskiej).

VI. Program

 1. 11:30 – 13:20 – weryfikacja, zapisy zawodników i odbiór numerów startowych.
 2. 14:00 – start biegu głównego i nordic walking.
 3. 14:10 – start biegu towarzyszącego.
 4. 14:20 – bieg dla dzieci (roczniki 2007-2010) i dla przedszkolaków (rocznik 2011 i późniejsze).
 5. 16:00 – ogłoszenie zwycięzców, wręczenie pucharów i flag uczestnikom biegu.
 6. 16:30 – podsumowanie i zakończenie IV Dębińskiego Biegu po Flagę.

VII. Trasy

Start i meta znajduje się przy Zespole Szkół w Woli Dębińskiej.

 • Długość trasy biegu głównego: ok. 10 km (limit czasu 1 godzina 20 minut).
 • Długość trasy biegu towarzyszącego: ok. 2,5 km (bez limitu czasowego).
 • Długość trasy nordic walking: ok. 4,5 km (bez limitu czasowego).
 • Długość trasy biegu dla dzieci: 400m.
 • Długość trasy biegu dla przedszkolaków: 200m.

VIII. Nagrody

 1. Dyplomy dla wszystkich uczestników biegu głównego, biegu towarzyszącego oraz dla dzieci i przedszkolaków.
 2. Pamiątkowe medale dla wszystkich dzieci i przedszkolaków uczestniczących w biegach.
 3. Nagrody pieniężne za miejsca I – III w biegu głównym (osobno dla kobiet i mężczyzn) – odpowiednio 400, 300 i 200 złotych.
 4. Nagrody rzeczowe za miejsca I – III w biegu towarzyszącym we wszystkich kategoriach wiekowych, osobno dla kobiet i mężczyzn.
 5. Nagrody rzeczowe dla czterech losowo wybranych uczestników nordic walking – ze względu na fakt, że nordic walking będzie miał charakter typowo rekreacyjny, bez rywalizacji i bez miejsc.
 6. Puchary (łącznie 38 sztuk)
 • za miejsca I – III w biegu głównym (osobno dla kobiet i mężczyzn),
 • za miejsca I – III w biegu towarzyszącym (osobno dla kobiet i mężczyzn) dla każdej z trzech kategorii wiekowych (kategoria I – roczniki 2004 – 2006, kategoria II – roczniki 2003 – 2001, kategoria III – rocznik 2000 i starsi),
 • za miejsca I – III w biegu dla dzieci (osobno dla dziewcząt i chłopców),
 • za miejsca I – III w biegu dla przedszkolaków (osobno dla dziewcząt i chłopców),
 • dla najstarszego uczestnika biegu (osobno dla kobiety i mężczyzny).
 1. Flagi dla uczestników biegów i nordic walking
 2. Nagrody specjalne Wójta Gminy Dębno dla najstarszej uczestniczki i najstarszego uczestnika biegów głównego i towarzyszącego.

IX. Zgłoszenia

 1. W wersji elektronicznej na stronie: http://www.pomiar-czasu.pl/kalendarz.php
 2. W dniu startu: w biurze zawodów w godzinach 11:30 – 13:20
 3. Dzieci z roczników 2007 – 2010 oraz dzieci w wieku przedszkolnym (od 2011) – bez wcześniejszych zapisów, w biurze zawodów, w dniu biegu w godzinach 11:30 – 13:20

X. Warunki uczestnictwa

 1. Organizator nie pobiera opłaty startowej.
 2. W poszczególnych konkurencjach, mogą wziąć udział następujące osoby:
 • bieg główny – osoby pełnoletnie, które w dniu biegu tj. 30 kwietnia 2017 roku mają ukończone 18 lat,
 • bieg towarzyszący – osoby pełnoletnie, młodzież oraz dzieci od rocznika 2006 czyli od klasy IV szkoły podstawowej,
 • nordic walking – osoby pełnoletnie, młodzież oraz dzieci od rocznika 2006 czyli od IV klasy szkoły podstawowej,
 • bieg dla dzieci – dzieci z roczników 2007 – 2010,
 • bieg dla przedszkolaków – dzieci z rocznika 2011 i młodsze.
 1. W przypadku osób niepełnoletnich (tych, które do dnia 30 kwietnia 2017 roku nie ukończyły 18 roku życia), wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub prawnego opiekuna, dostarczona w dniu imprezy.
 2. Dodatkowym warunkiem uczestnictwa przedszkolaków jest obecność rodzica lub prawnego opiekuna w dniu zawodów przez cały czas trwania imprezy.
 3. Do startu zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy:
 • dokonają zgłoszenia,
 • odbiorą numery startowe w biurze zawodów 30 kwietnia 2017 r. w godz. 11:30 – 13:20,
 • podpiszą oświadczenie o właściwym stanie zdrowia.

Uwaga! Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać ważny dowód tożsamości ze zdjęciem.

XI. Zasady bezpieczeństwa

 1. Kolumnę biegaczy otwiera radiowóz lub motocykl policyjny. Bieg odbywa się przy ograniczonym ruchu, ale uczestników biegu obowiązuje przestrzeganie zasad ruchu drogowego i poruszanie się lewą stroną wyznaczonej trasy biegu.
 2. Na całej trasie będą rozstawieni druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej.
 3. Uczestnicy biegu mają bezwzględny obowiązek podporządkowania się poleceniom służb porządkowych rozmieszczonych na trasie i zabezpieczających trasę biegu.
 4. Zabezpieczenie medyczne zapewni ratownik medyczny.

XII. Świadczenia

Oprócz nagród, organizator zapewnia:

 • Pomiar Czasu Ostrowski (nie dotyczy biegów na 400 i 200 m),
 • Zabezpieczenie i oznakowanie trasy,
 • Zabezpieczenie i pomoc służb medycznych,
 • Wodę na trasie i na mecie,
 • Posiłek po zakończeniu biegu,
 • Możliwość pozostawienia depozytu na czas biegu,
 • Pomoc wolontariuszy.

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 2. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 3. Uczestnicy biegu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność. Organizator zaleca ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 4. Organizator nie zapewnia noclegu. Najbliższe noclegi:
 • Hotel Agawa, Wola Dębińska 278, 32-852 Dębno, nr tel. 146658317 (ok. 1km),
 • Zajazd „Porąbka”, 32-854 Porąbka Uszewska 63, tel. 146656888 lub 603034713 (ok. 5km).
 1. Zawodnicy będą mieć możliwość korzystania z toalet znajdujących się w budynku szkoły.
 2. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki z przodu centralnie na klatce piersiowej. Osoby uczestniczące w biegu, które nie posiadają numeru startowego będą usuwane z trasy.
 3. Zawodnicy pokonujący trasę biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione poza depozytem w budynku szkoły lub na terenie wokół niej.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie o których poinformuje przed rozpoczęciem biegu.
 6. Podczas biegu zawodników obowiązują zasady „fair play” oraz niniejszy regulamin.
 7. Za przebieg zawodów odpowiada Organizator.
 8. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
 9. Sprawy nie ujęte w regulaminie, regulują przepisy zawarte w kodeksie ruchu drogowego.
 10. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych imprezy.
 11. W razie wątpliwości i pytań wszelkie informacje proszę kierować na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wola Dębińska, dn. 19 marca 2017

Stowarzyszenie CARPEdiem przy Zespole Szkół w Woli Dębińskiej

Odsłony: 9630

Adres

Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Dębińskiej

Wola Dębińska 330
32-852 Dębno

Tel/Fax +48 14 6658218
E-mail: dyrektor@szkolawola.home.pl

Losowe zdjęcia

Szkoladohymnudyplom
Click!

 

 

 Gmina Dębno DCK Dębno BiP Kuratorium Oświaty OKE

@@

 

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej: Polityka prywatności.

  Akceptuję cookies z tej strony.