"Magia Świąt Bożego Narodzenia"

Nadrzędna kategoria: Artykuły Utworzono: czwartek, 26 listopad 2015 Opublikowano: czwartek, 26 listopad 2015 Drukuj E-mail

Regulamin Szkolnego Konkursu Plastycznego

"Magia Świąt Bożego Narodzenia".

1. Organizator konkursu : Organizatorem konkursu plastycznego na kartkę świąteczną pt.: "Magia Świąt Bożego Narodzenia". jest opiekunSamorządu Uczniowskiegopani Jolanta Ogar wraz z Samorządem Uczniowskim. Regulamin dostępny jest na www.szkolawola.pl

2. Cele konkursu:

* rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej;

* rozwijanie wrażliwości estetycznej;

* stworzenie możliwości własnych dokonań twórczych.

* przybliżenie i zainteresowanie dzieci i młodzieży tradycją związaną z Bożym Narodzeniem

3. Temat: Tematem konkursu jest interpretacja tytułowego hasła "Magia Świąt Bożego Narodzenia". Zadaniem uczestników jest przedstawienie nastroju oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia w postaci ręczne wykonanej kartki świątecznej.

 

4. Uczestnicy: Konkurs jest adresowany do wszystkich uczniów Zespołu Szkół w Woli Dębińskiej

 

w poszczególnych kategoriach wiekowych:

kategoria I: klasy I – III SP

kategoria II: klasy IV – VI SP

kategoria III: Klasy I – III Gimnazjum

5. Zasady uczestnictwa: Jeden uczeń może przedstawić tylko jedną pracę konkursową. Do każdej pracy powinna być dołączona metryczka zawierającą:

* imię i nazwisko autora; * klasę, * kategorię wiekową.

6. Forma:

Technika dowolna płaska, należy unikać gotowych elementów, w konkursie nie będą oceniane takżeprace wykonane w technice komputerowej. Praca powinna zachować charakter i cechy kartki świątecznej, nie może zawierać życzeń ani dedykacji.

7. Format: Kartka świąteczna w dowolnym kształcie, nieprzekraczająca formatu A5, pojedyncza lub składana,

8. Kryteria oceny prac: Komisja oceni prace według następujących kryteriów:

* zgodność z tematem;

* pomysłowość i oryginalność formy;

* estetykę wykonania.

9. Rozstrzygnięcie konkursu: Najciekawsze prace zostaną nagrodzone. Informacje o wynikach konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.szkolawola.pl. Kartki świąteczne biorące udział w konkursie zostaną wykorzystane jako upominki świąteczne przekazane z życzeniami.

10. Prace należy składać do dnia 10.12.2015r.

Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora praw autorskich, o których mowa w ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 pozycja 631 j.t) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.

 

Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 pozycja 926 j.t ) w zakresie niezbędnym do realizacji konkursu.

Odsłony: 3701

Adres

Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Dębińskiej

Wola Dębińska 330
32-852 Dębno

Tel/Fax +48 14 6658218
E-mail: dyrektor@szkolawola.home.pl

Losowe zdjęcia

M 102312
Click!

 

  

 Gmina Dębno DCK Dębno BiP Kuratorium Oświaty OKE

@@

 

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej: Polityka prywatności.

  Akceptuję cookies z tej strony.