U W A G A !

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Woli Dębińskiej informuje, że 19 marca 2018 r. rozpoczyna się postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2018/2019 i trwać będzie do 9 kwietnia 2018 r. do godz. do 15:00

Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci

a) 7 letnie urodzone w 2011 r., którym nie odroczono obowiązku szkolnego,

b) 6 letnie urodzone w 2012 r., o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny w którym ma rozpocząć naukę w szkole,

c) 6 letnie urodzone w 2012 r. nie uczęszczające wcześniej do przedszkola posiadające jednak opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej

Wnioski o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym należy składać w sekretariacie szkoły w godz. od 7:00 – 15:00 (można je pobrać ze strony internetowej www.szkolawola.pl)

Po raz trzeci w rodzinie szkół Erasmus+

Opublikowano: piątek, 29, wrzesień 2017 Drukuj E-mail

Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Dębińskiej przystępuje już  po raz trzeci do realizacji międzynarodowego projektu Erasmus+, którego tytuł brzmi:  Podróż po Europie z aktywizującymi metodami nauczania.

Wspólnie z uczniami i nauczycielami z Grecji, Hiszpanii, Włoch i  Węgier bedziemy uczyć się wykorzystując na różnych przedmiotach najnowocześniejsze osiągnięcia współczesnej dydaktyki, takie jak: praca metodą projektu, grywalizację, flipped classroom, teorię inteligencji wielorakich czy blended learning. Realizowane na różnych przedmiotach zagadnienia programowe zyskają w ten sposób na atrakcyjności i umożliwią uczniom uczenie się w ciekawy sposób z wykorzystaniem narzędzi komputerowych.

W związku z coraz większym przenikaniem technologii do świata edukacji i możliwością używania różnorodnych mediów w procesie uczenia się, różnicowania podejść w zależności od uzdolnień i zainteresowań uczniów pragniemy, dzięki zastosowaniu tych metod, uczynić uczenie się tak efektywne, jak to tylko możliwe.

Przewidywane w projekcie działania skupione będą wokół następujących zagadnień: odkrywanie talentów, podróż w krainę twórczego myślenia, innowacji pedagogicznych, podejmowanie współpracy z organizacjami i instytucjami działającymi na naszym terenie oraz poznawanie lokalnego rynku pracy.

W ramach projektu odbędą się szkolenia dla nauczycieli związane z wykorzystywanymi podczas projektu metodami pracy. Uczniowie wezmą udział w różnorodnych warsztatach, wycieczkach oraz spotkaniach z ciekawymi ludźmi.

Cieszymy się również, ponieważ po raz kolejny uczniowie i nauczyciele będą uczestniczyć w międzynarodowych spotkaniach projektowych w szkołach partnerskich, które są  wspaniałą okazją do  uczenia się, poznawania systemów szkolnictwa w innych krajach europejskich , szlifowania języków obcych oraz nawiązywania przyjaźni, które  jak mówi wieloletnie już doświadczenie z poprzednich projektów, trwają i owocują nowymi możliwościami.

Pierwsze spotkanie projektowe odbędzie się w listopadzie w Hiszpanii w mieście Albacete, kolejne w Grecji i we Włoszech w przyszłym roku. Nasza szkoła będzie gościć partnerów w lutym 2019 roku.

Barbara Legutko

Adres

Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Dębińskiej

Wola Dębińska 330
32-852 Dębno

Tel/Fax +48 14 6658218
E-mail: dyrektor@szkolawola.pl

Losowe zdjęcie

 

Gmina Dębno DCK Dębno BiP Kuratorium Oświaty OKE

@@

 

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej: Polityka prywatności.

  Akceptuję cookies z tej strony.