"Magia Świąt Bożego Narodzenia"

Opublikowano: wtorek, 21 listopad 2017 Drukuj E-mail

 Regulamin Szkolnego Konkursu Plastycznego
"Magia Świąt Bożego Narodzenia"

1. Organizator konkursu: Organizatorem konkursu plastycznego na kartkę świąteczną pt.: "Magia Świąt Bożego Narodzenia" jest opiekun Samorządu Uczniowskiego pani Jolanta Ogar wraz z Samorządem Uczniowskim. Regulamin dostępny jest na www.szkolawola.pl

2. Cele konkursu:

 • rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej,
 • stworzenie możliwości własnych dokonań twórczych,
 • przybliżenie i zainteresowanie dzieci i młodzieży tradycją związaną z Bożym Narodzeniem.

3. Temat: Tematem konkursu jest interpretacja tytułowego hasła "Magia Świąt Bożego Narodzenia". Zadaniem uczestników jest przedstawienie nastroju oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia w postaci ręczne wykonanej kartki świątecznej.

4. Uczestnicy: Konkurs jest adresowany do wszystkich uczniów Zespołu Szkół w Woli Dębińskiej w poszczególnych kategoriach wiekowych:

 • kategoria I: klasy I – III SP,
 • kategoria II: klasy IV – VII SP,
 • kategoria III: Klasy II – III Gimnazjum.

5. Zasady uczestnictwa: Jeden uczeń może przedstawić tylko jedną pracę konkursową. Nie będą oceniane prace zbiorowe. Do każdej pracy powinna być dołączona metryczka zawierającą:

 • imię i nazwisko autoram,
 • klasę,
 • kategorię  wiekową.

6. Forma: Technika dowolna płaska lub przestrzenna, należy unikać gotowych elementów,  w konkursie nie będą oceniane także  prace wykonane w technice komputerowej. Praca powinna zachować charakter i cechy kartki świątecznej, nie może zawierać życzeń ani dedykacji.

7. Format: Kartka świąteczna w dowolnym kształcie, nieprzekraczająca formatu A5, pojedyncza lub składana,

8. Kryteria oceny prac: Komisja oceni prace według następujących kryteriów:

 • zgodność z tematem,
 • pomysłowość i oryginalność formy,
 • estetykę wykonania.

9. Rozstrzygnięcie konkursu: Najciekawsze prace zostaną nagrodzone. Informacje o wynikach konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.szkolawola.pl. Kartki świąteczne biorące udział w konkursie zostaną wykorzystane jako upominki świąteczne przekazane z życzeniami.

10. Prace należy składać do dnia 12.12.2017r.

Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora praw autorskich, o których mowa w ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 pozycja 631 j.t) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.

Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 pozycja 926 j.t ) w zakresie niezbędnym do realizacji konkursu.

Adres

Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Dębińskiej

Wola Dębińska 330
32-852 Dębno

Tel/Fax +48 14 6658218
E-mail: dyrektor@szkolawola.pl

Losowe zdjęcia

C26384 30115 7397
Click!

 

Gmina Dębno DCK Dębno BiP Kuratorium Oświaty OKE

@@

 

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej: Polityka prywatności.

  Akceptuję cookies z tej strony.